top of page

5 Adımda Nasıl Daha Etkili Öğreniriz?


Öncelikle bilmemiz gereken şey uzun süreli belleğimizin depolamada seçici, yapısal, bazen yanıltıcı ve bir noktaya kadar öğrenenin mevcut bilgisine bağlı olduğudur.

Bunların yanında ise bazı bilişsel süreçler vardır, bu süreçleri bilinçli olarak uyguladığımızda daha etkili öğrenebilir ve öğrendiklerimizi daha kolay hatırlayabiliriz;


1- Anlamlı Öğrenme:

Anlamlandırabildiğimiz bilgileri belleğimizde saklamak bizim için daha kolaydır. Bu da yeni bilgiyi eski bilgimizle ilişkilendirdiğimizde daha kolay öğrendiğimiz anlamına gelir. Hepimizin bildiği FISTIKÇIŞAHAP buna bir örnek olabilir. Bu harfler karşımıza karışık olarak gelseydi ezberlememiz şu an olduğu gibi anlamlı ve kalıcı olmazdı. Araştırmalara göre de anlamlı öğrenme en etkili öğrenme süreçlerinden biri.


2- Tekrarlama:

Bir bilgiyi sürekli tekrarlamak belleğimizde daha kolay bulmamızı sağlayabilir ama bilinçsiz tekrar bilgili saklamada etkili bir yol değildir. Ancak eğer bu bilgi anlamlı öğrenme ile de desteklenerek tekrarlanırsa belleğimizde daha iyi saklayabiliriz.3- İç Organizasyon:

Çeşitli bilgiler birbiriyle ilişkilendirildiklerinde yeni bilgiler daha etkili bir şekilde saklanabilir ve daha eksiksiz hatırlanabilir. Aynı görseldeki resimlerin düzenlendiği gibi beynimiz de düzenli bilgilerle organize edildiğinde bilgiler daha kalıcı olur ve daha kolay bulunur. Örneğin bunu neden-sonuç ilişkisi ile yapabiliriz. İki veya daha fazla bilgiyi beynimizde bir kutuya koymuş oluruz ve bu bilgileri hatırlamak istediğimizde, yerini bulmak ve bir bütün halinde hatırlamak kolaylaşır.


4- Detaylandırma:

Yeni bir bilgi aldığımızda o bilgiyi kendi yorumlarımızla saklarız. Bilgiyi yorumlama hem o bilgiyi saklamamızı hem de anlamamızı kolaylaştırır. Üzerinde düşündüğümüz, anlamlandırdığımız ve kendimiz için yorumladığımız bilgileri hatırlamak daha kolaydır. Aslında aynı olayı bazen hepimizin farklı hatırlamasının sebebi de budur. Detaylandırma, yeni bilgileri birbirine bağlamaya yardımcı olduğundan oldukça etkili bir yöntemdir. Bu yüzden de örneğin ders dinlerken yeni bilgileri eski bilgilerimizle yorumladığımızda, bu bir şeyin sebebini öğrendiğimiz de “Aaa! Demek ki bu yüzdenmiş.” dememiz gibi, daha kolay öğreniriz.


5- Görsel İmgelem;

Görsellerle ilişkilenen bilgiler hafızamızda daha iyi saklanmaya eğilimlidir. Bu bilgiyi hatırlamak istediğimizde kullandığımız görsel imgelem onu daha kolay hatırlamamıza yardımcı olur. Aynı zamanda bu tiyatro veya dramalar ile bir bilgiyi daha kolay öğrenmemizin de sebebidir. Görsellerle birlikte daha fazla bilgi daha güzel şekilde saklanabilir. Zihinsel olarak resmederek bir sürü bilgiyi daha kolay hafızamıza yerleştirebiliriz.


Bu 5 yöntemi ve birkaçını bilinçli olarak kullandığımızda yeni bilgileri daha kolay saklar ve daha kolay hatırlarız.


Kaynakça:

Ormrod, Jeanne Ellis. Human Learning. Pearson, 2014.67 görüntüleme
bottom of page