top of page

YOGA 101


Yoga nedir ne değildir’e bir bakış sunmayı amaçladığım bu yazı dizisinde, yoga tarihi ve felsefesini yakın şekilde mercek altına alıyor olacağım. Yoga’nın sadece fit kalmak üzerine bir hareket aracı olmayan hayat felsefesi halini öğrenmeye teşvik edileceksiniz. Yoganın felsefesi tarih çizgisinde çok eskilere dayanmaktadır. Bugünkü hali düşüncenin zamanla evrilmesi ve evrimleşmesiyle olagelmiştir. Tarihi 5000 yıl öncesine dayanan bu felsefeyi kalıplaştırıp sadece hareket aracı olarak algılamamız pek de doğru olmayacaktır. Her ne kadar yoga anlayışında keskin çizgilere, doğru ve yanlışlara yer olmasa da yoga spor değildir, pek tabi kişinin pratiği kendine has ve özeldir. Onu isimlendirmek ve anlamlandırmak kişiye kalmıştır. Fakat yogayı hayata tutulan bir ışık olarak görürsek şayet, o zaman ışığın kaynağına bir göz atmayı öneririm. Yoga, bir bütündür.


Yoga, bundan yaklaşık 5000 yıl önce Hindistan'da var olagelmiştir. Bu dönemde, Hint-Avrupa kültürünün ve dilinin en eski yazılı metinleri olan vedalar yazılmıştır. Veda'nın kelime anlamı bilgidir. 4 veda kitabı vardır, her biri 4 ayrı bölümden oluşur. Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, Atharva Veda.

Yoga kelimesi ilk olarak Rig Veda'da geçer. Vedalar yoga ile ilgili günümüze kadar ulaşmayı başarmış ilk yazılardır.

Yoga'yı tarihsel anlamda 7 farklı dönemde incelemek mümkündür. Vedik sonrası çağ yoga felsefesinin ruhani anlayışla buluştuğu dönemdir. Vedaların sonu, mistik bilginin dinin dışına çıkıp ruhani bir farkındalığın uyandığı bir dönemdir. Bu dönemde ortaya çıkan önemli anahtar kelimeler; meditasyon, karma, prana, kosha'dır.

Sözlü yoga anlayışını 195 temel sutra ile yazıya döken yoga'nın babası olarak kabul edilen Patanjalidir. Yoga'nın 8 dalı yani Ashtanga yoga sutralarda geçmektedir.

İnanışa göre bizi gerçekliğe götürecek yol bu 8 basamaklı yoldur.


Yama

Niyama

Asana

Pranayama

Pratyahara

Dharana

Dhyana

Samadhi


Kişi bu 8 basamaklı yolu tamamladığında hakikate varmış olur denmektedir. Kişi hakikate bu yollardan geçerken varmaktadır. Yoga, kişi izin verdiğince, insana kendisini tanımayı öğreten bir yolculuktur. Bu yazıyla birlikte, sizi bu yola çıkmaya davet ediyorum. Ne mutlu ki yoga öğretileri var.Namaste,

Yogini
28 görüntüleme
bottom of page